TartalomKüldetésnyilatkozat

A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ küldetése az, hogy a megjelölt szakterületeken a projekt megvalósító Universitas Győr Nonprofit Kft és a támogató egyetem meglévő tudásbázishoz kötődő vállalati kutatásokat és fejlesztéseket egységes rendszerbe foglalja, a tudás megszerzését és elosztását szervezetté tegye. A kutatási témák az innovációs lánc teljes körét magukban foglalják, ezáltal a JEL-KKK széleskörű szolgáltatást nyújt a térség fejlesztés átfogó feladataira a termék fejlesztéstől a technológián, információ menedzsmenten, hatékonysági elemzésen keresztül az infrastruktúra fejlesztésig és a gyártás optimalizálásig, együttműködve a régió fontos fejlesztési szereplőivel. Kínálatának erősségét a szinergikus hatás és a kooperáció fokozza, ezekkel az eszközökkel éri el azt, hogy minden feladatra a „kritikus tömeget” elérő humán erőforrást és anyagiakat tudjon koncentrálni.

A JEL-KKK stratégiai célkitűzései:

  1. célkitűzés:   a KKK elősegíti és erősíti a Nyugat-Dunántúli Régió és tágabban az ország fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődését a hosszútávra szóló stratégián alapuló tudományos és technológiai kutatáson és innováción keresztül
  2. célkitűzés: a KKK elősegíti és közreműködik az új kutatási eredmények, technológiák bevezetésében a partner vállalatoknál, ezzel segítve a működő tőke beáramlását, új munkahelyek létesítését a térségben, versenyképességi előnyhöz juttatva ezzel Magyarországot a nemzetközi szintéren
  3. célkitűzés: a KKK a teljes felsőoktatási képzési vertikum gondozásával erősíti a magasan képzett műszaki munkaerő-utánpótlás nevelését és annak társadalmi presztízs növelését
  4. célkitűzés: a KKK konzorcium eredeti összetételéből adódóan elősegíti és erősíti az egyetem kutatói közötti együttműködést, valamint az akadémiai szféra és a vállalatok együttműködését.

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára