TartalomJEL-KKK 2008-2011

Bemutatkozás

Image

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központja (JEL-KKK ill. KKK) sikeres GOP pályázat eredményeként 2008. június 1-én kezdte meg a működését (regisztrációs száma GOP-1.1.2-07/1-2008-0003). A kutatási szerződés a MAG Zrt és az Universitas-Győr Nonprofit Kft. között 2009. májusában visszamenőleges hatállyal jött létre. A 2008-2011. évekre szóló projekt 400 mFt támogatást kapott, melyet 400 mFt vállalati projekt költség egészít ki. A 2. fordulós KKK kutatás a pályázati kiírásnak megfelelően a 2004-2007 években művelt és eredményesen lezárt KKK tevékenység folytatásának tekinthető. A GOP pályázatban a Széchenyi István Egyetem kötelezettséget vállalt arra, hogy szellemi és technikai infrastruktúrájával közreműködik a projekt megvalósításában. Az Egyetem résztulajdonában lévő Universitas-Győr Nonprofit Kft által irányított konzorciumot 28 vállalat alkotja, az Egyetem részéről pedig a Műszaki Tudományi Kar tanszékei vesznek részt a megvalósításban.

A projekt átfogó célja a gazdasági versenyképesség fokozása a járműgyártás, elektronika és informatika, logisztika és csomagolás, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztés területén végzett kutatások által. A konkrét cél a konzorciumban együttműködő projekt megvalósító vállalkozás, az egyetemi tanszékek és a partner vállalatok közös K+F tevékenységének magas szintre emelése a vállalkozások eredményességének növelése érdekében. A projekt tevékenység hatásaként olyan jelentős humán erőforrás és technikai infrastruktúra jön létre, amely magas szinten szolgálja a fenntartható fejlődést.

A kutatási tevékenység négy főirány köré szerveződik, mindegyik főirány több alprojektre oszlik. A vállalati projektek a kutatási főirányokhoz kapcsolódva olyan speciális feladatok megoldására irányulnak, melynek eredményei ott hasznosulnak. Az egyes kutatási főirányok a következők:

  • Járműipari kutatások
  • Elektronikai és informatikai kutatások
  • Logisztikai folyamatok és csomagolások kutatása
  • Közlekedési infrastruktúra kutatások

Image

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


A konzorcium partnerei:
Projekt megvalósító:
Universitas-Győr Nonprofit Kft, Győr

Egyetemi közreműködő és támogató:

Széchenyi István Egyetem, Győr

Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség


2009. május 31-ig csatlakozott vállalati partnerek:

Ajkai Elektronikai Kft.
BorgWagner Turbo Systems Kft.
BPW-Hungária Kft.
DELTA Informatika Zrt.
ENTAL Kft.
ERFO Kht.
General Motors Powertrain Magyarország Kft.
G4S Készpénzlogisztikai Kft.
G4S Biztonságtechnikai Zrt.
HBM Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.
Hödlmayr Kft.
IBM Data Kft.
IBV Hungária Kft.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Liegl&Dachser Kft.
LITE-ON Kft.
MÁV Zrt.
MOFÉM Zrt. Teka Fürdőszoba Divizíó.
NOKIA Komárom Kft.
NEMAK Győr Kft.
RÁBA Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Szintézis Informatikai Zrt.

2009. december 31-ig csatlakozott vállalati partnerek:

Heineken Hungária Zrt.
Vill-Korr Kft.
UNILEVER Magyarország Gyártó Kft.

2010. november 30-ig csatlakozott vállalati partnerek:

LE BELIER Magyarország Formaöntöde Zrt.
AMB Components Hungary Bt.
Reining Transport Kft.

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára