TartalomJEL-KKK 2004-2007

Bemutatkozás

A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ  

 

A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ (KKK) sikeres GVOP pályázat eredmé-nyeként 2004. november 1-én kezdte meg a működését. A kutatási szerződés a Kutatási és Kutatáshasznosítási Program Iroda és az egyetem között 2005. április 6-án jött létre. A 2005-2007. évekre szóló projekt 400 mFt támogatást kapott, melyet 465 mFt vállalati projekt költ-ség egészít ki. A KKK konzorciumát három felsőoktatási intézmény, egy MTA intézmény és 23 vállalat alkotja.

A projekt átfogó célja az Észak-Nyugat-Dunántúli térség versenyképességének fokozása az EU csatlakozás utáni helyzetben az elektronikai ipart és a járműgyártást, valamint ezen iparágakhoz kapcsolódó informatikai és logisztikai szolgáltatásokat támogató kutatások által. A konkrét cél a konzorciumban együttműködő felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek és vállalatok közös K+F tevékenységének magas szintre emelése a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A projekt tevékenység eredményeként olyan jelentős humán erőforrás és technikai infrastruktúra jön létre, amely hatékonyan szolgálja a fenntartható fejlődést.

A kutatási tevékenység öt főirány köré szerveződik, mindegyik főirány több alprojektre oszlik. A vállalati projektek a kutatási főirányokhoz kapcsolódva olyan speciális feladatok megoldására irányulnak, melynek eredményei ott hasznosulnak. Az egyes kutatási főirányok a következők:

 

• Járműipari technológiák és szolgáltatások fejlesztése
• Elektronikus vezérlések és teszt-folyamatok kutatása, fejlesztése
• Informatika - folyamatmodellezés és számítógépes szimuláció
• Regionális és nemzetközi gazdaság
• Infrastruktúra fejlesztés

 

A Kooperációs Kutató Központ igazgatója:
Dr. Réti Tamás egyetemi tanár

 

Az Irányító Testület elnöke:
Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

 

A kutatási főirányok vezetői:
Dr. Kardos Károly egyetemi docens, SZE
Dr. Keresztes Péter egyetemi docens, SZE
Dr. Molnárka Győző egyetemi docens, SZE
Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, SZE
Dr. Koren Csaba egyetemi tanár, SZE

 

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára