Tartalom4. Regionális és nemzetközi gazdasági kutatások

4. Regionális és nemzetközi gazdaság

4.1. A régiók telephelyi fejlődését meghatározó tényezők kutatása 

Kooperációs kutatások:
· Audi-SZE: A telephelyválasztást befolyásoló tényezők; az autóipar sajátosságai a közép-európai országokban; autóipari klaszteresedés a Közép-Európában; a közép-európai térség autóipari beruházásainak telephely választási motivációi, megfogalmazható tapasztalatok és követendő stratégiák
· MTA RKK NYUTI-SZE: Növekedési, vagy fejlesz-tési pólusok és regionális gazdaság kapcsolata; fejlesztési pólusok a városhálózatban; Győr, mint fejlesztési pólus
·MTA RKK NYUTI-SZE: A Nyugat-dunántúli régió gazdasági szerkezet-váltása; a Nyugat-dunántúli régió gazdaságának sajátosságai
·MTA RKK NYUTI-SZE: Innovációs és hídképző szolgáltatások elérhetősége a Nyugat-dunántúli régióban 

4.2. Térségek fejlődését meghatározó tényezők kutatása 

Kooperációs kutatások:
·MTA RKK NYUTI-SZE: A kis- és közép-vállalkozások versenyképessége a Nyugat-dunántúli régióban; a régióban meglévő fejlesztési elképzelések, stratégiák és programok
·MTA RKK NYUTI-SZE: A regionális klaszterek, klaszteresedés fogalmi értelmezése; a klaszterek szerepe az innovációban és az innovációs rendszerekben; klaszteresedés és innovációs tevékenységek Győr vonzáskörzetében
·MTA RKK NYUTI-SZE: Új típusú fejlesztési irányok a Nyugat-dunántúli régió gazdaságában; a fejlődést hordozó szektorok és a legfontosabb lehetséges beavatkozási pontok
·MTA RKK NYUTI-SZE: Új típusú tényezők szerepe a régió fejlődésében, a nyugat-dunántúli vállalkozások innovációs tevékenysége; az innovációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások iránti igény
·MTA RKK NYUTI-SZE: A regionális innovációs rendszer sajátosságai, elmozdulási lehetőségek a továbbfejlesztésében

 

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára