TartalomSzervezeti felépítés és menedzsment

A JEL-KKK a Széchenyi István Egyetem résztulajdonában álló Universitas-Győr Nonprofit Kft részeként működik az Ügyvezető hatáskörében. A konzorcium kutatásainak felügyeletét az Irányító Tanács és annak elnöke látja el, a KKK menedzsment vezetője az Ügyvezető, akinek a munkáját adminisztratív és gazdasági ügyintéző segíti. A kutatási projekteket a projekt vezetők irányítják, akik a megvalósításba bevonják az egyetem oktatóit és hallgatóit, valamint külső szakértőket.

A KKK feladatok alapvetően két csoportba sorolhatók, az úgynevezett tudás bővítő és kompetitív kutatások körébe. A tudás bővítő kutatások a KKK kutatási főirányaihoz kapcsolódó olyan témák, amelyek a vállalatok egyikének, vagy ezek csoportjának végzett kompetitív kutatások feltételeit megalapozzák, azok elméleti hátterét elmélyítik, valamint segítik az egyetemen folyó alapképzést és doktori képzést. Fontos feladata az itt folyó kutatásoknak a hallgatók és doktoranduszok kutatási tevékenységbe való bevonása és e tevékenység finanszírozása. A tudás bővítő kutatások forrása a 400 mFt támogatás.

A kompetitív kutatások olyan alkalmazott kutatások vagy kísérleti fejlesztések, melyek a vállalatoknál közvetlenül hasznosulnak, és amelyek finanszírozása kétoldalú szerződések alapján a három évre tervezett 400 mFt vállalati forrásból valósul meg.

A négy kutatási főirány vezetője felelős a tudás bővítő és a vállalati hozzájárulásból finanszírozott projektek megvalósításáért. A projekt vezetői köre a következő:

A Kooperációs Kutató Központ felelős vezetője:
Tóth Eszter ügyvezető
(Universitas-Győr Nonprofit Szolgáltató Kft)

Az Irányító Tanács elnöke, projekt vezető:
Dr. Czinege Imre egyetemi tanár, SZE

A kutatási főirányok vezetői:

F.1.    Dr. Kardos Károly egyetemi docens, SZE
F.2.    Dr. Molnárka Győző egyetemi docens, SZE (F.2.1-2.3),
          Dr. Keresztes Péter egyetemi docens, SZE (F.2.4)
F.3.    Dr. Földesi Péter egyetemi docens, SZE
F.4.    Dr. Koren Csaba egyetemi tanár, SZE

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára