Tartalom5. Infrastruktúra fejlesztés5.1. Meleg aszfaltkeverék típusok merevségi tulajdonsá-gainak elemzése

• Az aszfaltkeverékek modulusainak meghatározása empirikus modellek segítségével
• Zúzalékvázas masztixaszfalt és aszfalt kötőréteg keverék alakváltozási ellenállásának vizsgálata ke-réknyomképződéssel és triaxiális kúszásvizsgálatok-kal. Minőségi osztályok meghatározása.
• Aszfalttípusok fáradási ellenállásának értékelése laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján. Asz-falttípusok fáradási ellenállása minőségi osztályai-nak meghatározása
• Útügyi Műszaki Előírás kidolgozása: „Aszfaltburko-latú pályaszerkezetek méretezése és megerősítése”

5.2. A hídalépítmények tervezési követelményei

• „Hidak cölöpalapozásnak biztonsága” című átfogó tanulmány kidolgozása
•  Cölöpözési technológiák EU-konformitásának elemzése
• A háttöltés-süllyedések vizsgálatára vonatkozó tervezési-megfigyelési rendszer kidolgozása

5.3. A közút-fejlesztési projektek társadalmi-gazdasági hatékonyságának elemzése

• A közúti biztonsági audit kutatások: potenciá-lis közlekedésbiztonsági problémák azonosítá-sa a potenciális használó szemével nézve. A biztonság és a módszer javítására vonatkozó javaslatok kidolgozása
• Útügyi Műszaki Előírás kidolgozása: „A köz-úti biztonsági audit”.
• A közúti projektek hatékonyságának értéke-lésben való felhasználása, külföldi példa elem-zése
• Városi közlekedés elemzése, az önkormányzat lehetőségeit és kapcsolódó feladatait tartalma-zó kutatási jelentés kidolgozása. A tervezett változtatások és az azokkal elérendő célok fel-tárása. A változtatások hatásmechanizmusai-nak meghatározása.
• A közúti biztonsági beavatkozások hatékony-ságvizsgálati módszerének kidolgozása

Kooperációs kutatások:

• ÁAK-SZE: Közúti biztonsági audit kutatások
• EMAB-SZE: Vert cölöpök gyártási és szerke-zettervezési módszereinek fejlesztése az új eu-rópai szabványok tükrében
• Folyami Hídalapozó-SZE: CFA-cölöpök teherbírásának meghatározása előírások, elmé-letek és próbaterhelések alapján
• HBM-SZE:Az alapozási tevékenység fejlesz-tése az új európai szabványok tükrében
• H-TPA-SZE: Meleg aszfaltkeverék típusok merevségi tulajdonságainak elemzése elméleti és laboratóriumi vizsgálatok alapján.
• Magyar Közút Kht-SZE: A közúti biztonsági beavatkozások hatékonyságvizsgálati módsze-rének kidolgozása
• Viadom-SZE: Méretezési modell- és kritériu-mok meghatározása aszfaltburkolatú pálya-szerkezetek méretezésének fejlesztéséhez
• Swietelsky-SZE: Vízérzékenység laboratóriu-mi értékelése merevségi és alakváltozási tulaj-donságokkal.

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára