Tartalom2. Elektronikai technológiák és berendezések fejlesztése

 

2. Elektronikai és elektrotechnikai kutatások

Az elektronikai kutatási főirány célkitűzése, az volt, hogy a gépipari, mechatronikai, járműipari és jármű-fedélzeti technológiai folyamatok, illetve a technológiai vagy jármű berendezések elektronikus vezérlő-egységeinek és rendszereinek, valamint az ezekhez kapcsolódó mérési folyamatok vezérlésének fejlesztési lehetőségeit az egyetemen megteremtse, illetve azokat konkrét ipari megrendelésekre reagálva alkalmazza, elsősorban a gyártmányok minőségének javítása céljából. Az elektronikai vezérlések három részterületének fejlesztése is kutatása folyt párhuzamosan. A részterületek és az elért eredmények a következők:

 2.1. Programozható alkalmazás-specifikus áramkörök számítógéppel segített tervezése

Korábbi alkalmazás-specifikus áramkör-tervezési tevékenységünkre alapítva megvalósítottunk egy ASIC tervező-bázist. Ez a tervezőrendszer grafikus munkaállomás és PC hálózat felhasználásával a tervezés valamennyi szintjén, szimulációs és tervezést-ellenőrző programok segítségével lehetővé teszi mind teljes technológiájú csipek (FULL-CUSTOM IC), mind programozható kapu-mátrixokon alapuló digitális áramkörök tervezését. A tervező rendszert a képfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos munkánkban FPGA-n történő CNN algoritmusok implementálására sikeresen alkalmaztuk is.


2.2. PLC rendszerek számítógéppel segített tervezése és szimulációja

A következő PLC készülékekkel és rendszerekkel történő alkalmazási feladatok megoldására építettünk fel tervező-laboratóriumot: SIEMENS, Phoenix-Contact, Moeller, Schneider, Shrack. A tervező rendszer alapját természetesen a gyártók által szállított tervezői programcsomagok alkotják, de kifejlesztettünk olyan séma-tervező és szimulációs eszközöket is, amelyek a PLC-vel realizálandó vezérlések tervezését a gyártói platformoktól függetlenül is lehetővé teszik. Ezek közül kiemelendő egy hagyományos kapuszintű logikai séma-editor PLC szimbólum-könyvtárral való felszerelése, illetve a SIEMENS-STEP programlisták VHDL szimulációs környezetben történő verifikációjának megteremtése. PLC kutatásaink eredménye, hogy a LEAR cégtől kapott két megbízást, amelyek új generációs autóülések szerelési műveleteinek Poka-Yoke módszerrel kiegészített automatizálását jelentették, SIEMENS PLC felhasználásával teljesítettük.

2.3. Mikrovezérlő rendszerek számítógéppel segített tervezésére és szimulációjára alkalmas rendszer fejlesztése 

Számos mikrovezérlő típussal történő tervezésre készültünk fel. Az alábbiakban felsorojuk a mikrovezérlő családok azon fő elemeit, amelyek fejlesztő-rendszereinkben hozzáférhetők:
 ·          MicroChip PIC mikrovezérlő család:DV251001 CAN fejlesztőkészlet, DM163004 PICdem.net, DV164007   ICD2, MCP2140DM-TMPSNS, IrDA Wireless Temp Demo, DM163025, PICdem FS USB2.0
·          Renesas M16C mikrovezérlő család:ModSDKM16C_Base, ModSDKM16C_CM16C24, ModSDKM16C_CM16C26A, ModSDKM16C_CM16C28, ModSDKM16C_CM16C29
·          Wismo GSM modem: WISMO 2501B Starter KIT, OpenAT 3.0 sw

 2.4. Egyenáramú motorok elektronikus hajtásszabályzásának kutatása-fejlesztése a motorok szinkronizációja céljából

MATLAB szimulációval elvégeztük néhány szinkronizációs hatásvázlat és modell vizsgálatát, az optimális megoldás kiválasztására. Változatok :
·          Azonos szabályozási körök, (SZ.K.) egy alapjel követésére
·          Egyik SZ.K. alapjel követésre, másik a szögeltérés minimalizására
·          Azonos szabályozási körök a szögeltérés minimalizására


2.5. Képfeldolgozó rendszerek

A vezérléstechnikai kutatás-fejlesztések mellett gyártmányellenőrzésre, illetve a közlekedésben alkalmazható képfeldolgozó rendszerek kutatásával és fejlesztésével is foglalkoztunk. Konkrét ipari megrendelés hiányában a prekompetitív kutatási tevékenység részben a rendszer struktúrájának, részben képfeldolgozás szoftver hátterének megteremtésére irányult. Egy jármű-fedélzeti közlekedési alkalmazást dolgoztunk ki közúti akadályok, pl. kátyúk real-time felderítésére. Ezt a rendszert CPLD áramkörrel, CNN algoritmus implementációjával meg is valósítottuk.Az általunk összeállított ipari képfeldolgozó rendszerben integráltuk a MATLAB program célirányos részét saját CNN feldolgozó rendszerrel.

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára