Tartalom1. Járműipari technológiák és szolgáltatások fejlesztése


1. Járműipari technológiák fejlesztése

1.1. Alakítási technológiák és szerszámok kutatása

Széchenyi István Egyetem:
• Hidraulikus sajtológép és kísérleti szerszám fejlesz-tése
• Lemezanyagok minősítése (mechanikai tulajdonsá-gok és alakváltozási határgörbe)
• Kísérleti technika fejlesztése az alkatrész geometria, helyi alakváltozás és felületi érdesség mérésére
• Kopás vizsgálatok kis sorozatú műanyag és galván bevonatú szerszámokon
• Lemezalakító műveletek számítógépes szimulációja

Miskolci Egyetem:
• Szimulációs technikák alkalmazása lemezalakító műveletek elemzésére

Kooperációs kutatások:
• Lemezalakító műveletek
– Ajka-ME-SZE: Jármű alkatrészek gyártási eljá-rásának elemzése számítógépes szimulációval (nagyszilárdságú acél lemezek)
– Audi-SZE: Kis sorozatú karosszéria alkatrészek gyártási folyamatának optimalizálása
– Audi-SZE: Karosszéria alkatrészek geometriai elemzése, anyagtulajdonságok vizsgálata és ezek kapcsolata a gyártás minőségével (alumí-nium lemez anyagok)
– Bakony-SZE: Lemezalakítási technológiák és anyagok vizsgálata
– Suzuki-SZE: Alakító szerszámok vizsgálata, anyagtulajdonságok vizsgálata és ezek kapcso-lata a gyártás minőségével (nagyszilárdságú acél lemezek)

• Öntött alkatrészek
– Audi-SZE: V-8 alumínium motorblokk öntvé-nyek igénybevételének elemzése
– GM-SZE: öntöttvas motorblokkok repedéskép-ződési feltételeinek kutatása
• Kovácsolt alkatrészek szekunder megmunkálása
– Audi-SZE: növelt szilárdságú hajtórudak léze-res bemetszésének hatása a törésre
– GM-SZE: roppantási folyamat fémtani és szi-lárdsági elemzése
• Műanyag alakítás
– Ajka-SZE: Suzuki kilincs fröccsöntési folyama-tának szimulációja
– Sapu-SZE: Tükör burkolat gáz ellennyomásos fröccsöntés szimulációja
– Sapu-SZE: Alumínium alkatrészek kiváltása műanyaggal
– Suzuki-SZE: Műanyag alakító szerszám és al-katrészek digitális optikai ellenőrzése és hiba-analízise

1.2. Forgácsolási technológiák kutatása

Széchenyi István Egyetem:
• 5D megmunkálás alkalmazása a gyártásban
• A HSC megmunkálás forgácsolási paramétereinek vizsgálata

Kooperációs kutatások:
• Forgácsolástechnológiai kutatások
– Audi-SZE: Hengerfej megmunkálási technoló-gia elemzése
– GM-SZE: Forgácsolási technológiák pontossá-gi elemzése, előgyártmányok anyagtulajdonsá-gainak vizsgálata
• Minimálkenés és száraz megmunkálás
– GM-SZE: Minimálkenés alkalmazási lehetősé-geinek kutatása esztergálás és menetfúrás során
– Hydro-SZE: Minimálkenés alkalmazása köny-nyűfém forgácsolási folyamatokban, minőség-biztosítással kapcsolatos kutatások.


1.3. Kopásnak kitett alkatrészek felületi kezelése

Széchenyi István Egyetem:
• SZE, BMF-BGK: Komplex szakértői adatbázis kidolgozása felületi technológiákra
• SZE, BMF-BGK: Számítógépes döntés támogatási rendszer kidolgozása

Kooperációs kutatások:
• Ajka-SZE: sajtoló szerszám aktív elemek élettartam növelése bevonatolással

1.4. Gépjármű főegységek elemzése, jármű üzemeltetési kutatások

Széchenyi István Egyetem:
• Belső égésű motorok mechanikai hatásfokának elemzése, különös tekintettel a vezérmű tengelyre és környezetére
• Hidraulikus nyomatékváltók veszteségeinek elemzé-se

Kooperációs kutatások:
• Audi-SZE: Szelepgyűrű besajtolási folyamat elem-zése
• Audi-SZE: V8 motorblokk csavarozási folyamatá-nak vizsgálata
• BKV-SZE: Különféle erőátviteli rendszerű (mecha-nikus- és hidromechanikus nyomatékváltóval sze-relt) autóbuszok komplex járatvonali dinamikai jel-lemzőinek elemzése
• BKV-SZE: Komplex jármű üzemeltetési problémák elemzése
• GM-SZE: Hengerfej deformációjának komplex elemzése
• GM-SZE: Tesztelési koncepció kidolgozása nagy teljesítményű váltók rezgésvizsgálatára
• GM-SZE: Sebességváltó teszt próbapad prototípusá-nak fejlesztése
• Sapu-SZE: Visszapillantó tükör körül kialakuló áramlási viszonyok és az általuk keltett zaj elemzése

Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ Eseménynaptára